Detachering

Is er behoefte aan tijdelijke invulling van een functie dan biedt detachering die mogelijkheid.

Van Salesteam tot opvang van zwangerschap

In de afgelopen jaren heb ik diverse opdrachten gekregen om sales-teams samen te stellen, of individuele functies tijdelijk in te vullen, bijvoorbeeld in verband met uitval door ziekte of zwangerschap. Tegenwoordig komt deze vraag ook vaak voorbij omdat er (tijdelijk) geen headcount beschikbaar is en er wel behoefte bestaat aan invulling van een vacature.

De vraag naar extra handen betreft functies op de medische of sales- of marketing afdeling, maar ook administratieve en organisatorische functies.

Snel opereren

Ook bij detacheringsopdrachten werk ik vanuit een betrokkenheid bij de vraag van de opdrachtgever. Bij detachering moet dit in het algemeen snel. Dat vraagt natuurlijk iets van mij, maar ook iets van de opdrachtgever. Ik stem dit vooraf goed af en maak verwachtingen duidelijk. Dan kan binnen een kort tijdsbestek veel bereikt worden!

Detachering voor jou?

Wil je overleggen of detachering ook iets voor jou zou kunnen zijn? Of overweegt jouw bedrijf om op deze manier vacatures in te vullen? Ik heb op dit gebied ruime en actuele ervaring. Dus zoek gerust even contact om te kijken wat we hierin voor elkaar kunnen betekenen.