Detachering

Soms is er behoefte aan een tijdelijke invulling van een functie. Het detacheren van een kandidaat voor de duur van een project is één van de mogelijke oplossingen. Bijvoorbeeld bij uitval van de vaste medewerker door ziekte of zwangerschap, maar ook bij de noodzaak van extra mankracht bij een introductie of voor een specifiek project. De vraag naar tijdelijke medewerkers komt soms ook voort uit het feit dat er geen headcount beschikbaar is bij de opdrachtgever.
De vraag naar tijdelijke invulling doet zich zowel voor op het gebied van functies op de medische, sales- of marketing afdeling, maar betreft regelmatig ook administratieve en organisatorische functies.

Snel opereren
Ook bij detacheringsopdrachten werk ik vanuit mijn betrokkenheid bij de vraag van de opdrachtgever. Bij detachering bestaat meestal de wens een positie snel in te vullen. Dat vraagt natuurlijk iets van mij, maar ook iets van de verwachtingen en snelheid van de opdrachtgever. Ik stem dit vooraf goed af en maak verwachtingen hierdoor duidelijk. Dan kan binnen een kort tijdsbestek veel bereikt worden!

Detachering voor jou?
Wil je overleggen of detachering ook iets voor jou zou kunnen zijn? Of overweeg jij vanuit jouw bedrijf om op deze manier vacatures in te vullen? Ik heb op dit gebied ruime en actuele ervaring. Dus zoek gerust even contact om te kijken wat we hierin voor elkaar kunnen betekenen. Ik ben bereikbaar op 06 5397 3337.