Privacy verklaring Farma Health Recruitment B.V.

Wie zijn wij?

Farma Health Recruitment B.V. (hierna: “Farma Health Recruitment”) is actief als werving & selectie- en detacheringsbureau. Farma Health Recruitment houdt zich dus bezig met het werven en selecteren van kandidaten voor haar opdrachtgevers of Farma Health Recruitment neemt jou in dienst om je vervolgens te detacheren bij een opdrachtgever.

Farma Health Recruitment is gevestigd te (3705 GC) Zeist, aan het adres Panweg 79 en te bereiken via hanneke.ouwerkerk@farmahealthrecruitment.nl en 06-53973337.

Farma Health Recruitment verwerkt jouw persoonsgegevens als je:

 1. opgenomen wenst te worden in de database van Farma Health Recruitment;
 2. solliciteert op een specifieke functie via Farma Health Recruitment; of
 3. er contact is geweest via LinkedIn of via een netwerkgelegenheid met Farma Health Recruitment.

Farma Health Recruitment wenst zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. In dit document geeft Farma Health Recruitment meer informatie over deze verwerking van persoonsgegevens. Ook legt Farma Health Recruitment uit wat je kunt doen als je niet wilt dat jouw persoonsgegevens door Farma Health Recruitment verwerkt worden. In dit document komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Welke persoonsgegevens verwerkt Farma Health Recruitment mogelijk van jou?
 2. Waarom verwerkt Farma Health Recruitment jouw persoonsgegevens en wat is de wettelijke grondslag voor het verzamelen van jouw persoonsgegevens?
 3. Deelt Farma Health Recruitment jouw persoonsgegevens met derden?
 4. Hoelang bewaart Farma Health Recruitment jouw gegevens?
 5. Wat zijn jouw rechten?
 6. Wijzigingen
 7. Vragen?

1. Welke persoonsgegevens verwerkt Farma Health Recruitment mogelijk van jou?

Als je toestemming hebt gegeven voor het opnemen van jouw persoonsgegevens in de database van Farma Health Recruitment verwerkt Farma Health Recruitment de volgende persoonsgegevens:

 • Contactgegevens (NAW, e-mail adres, telefoonnummer)
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Huidige en gewenste functie
 • (indicatie van) inkomen
 • Verslag van gesprek met jou en profiel op basis van dat gesprek

2. Waarom verwerkt Farma Health Recruitment jouw persoonsgegevens en wat is de wettelijke grondslag voor het verzamelen van jouw persoonsgegevens?

Farma Health Recruitment heeft jouw contactgegevens nodig om contact met je op te kunnen nemen op het moment dat Farma Health Recruitment denkt een goede match te hebben gevonden voor jou. Daarnaast heeft Farma Health Recruitment jouw CV, functie en (indicatie van) inkomen nodig om te kunnen beoordelen of überhaupt een match bestaat tussen wat jij kan/wilt en wat de opdrachtgever van Farma Health Recruitment vraagt en heeft te bieden. Verder stelt Farma Health Recruitment een verslag op of een profiel over jou die zij aan haar opdrachtgever kan toesturen, zodat de opdrachtgever kan beoordelen of het zinvol is om jou uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek.

Farma Health Recruitment verwerkt de voorgaande persoonsgegevens enkel nadat zij daarvoor voor ieder doel rechtsgeldige toestemming van jou heeft gekregen. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken door een e-mail te sturen naar Hanneke Ouwerkerk op bovenstaand e-mailadres. Op het moment dat jij jouw toestemming intrekt, vernietigt Farma Health Recruitment jouw dossier, tenzij Farma Health Recruitment wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te bewaren of er op dat moment (onverhoopt) een geschil bestaat tussen jou en Farma Health Recruitment.

3. Delen wij jouw persoonsgegevens met derden?

De persoonsgegevens en informatie die Farma Health Recruitment verwerkt kunnen wij delen met

 1. Opdrachtgevers, maar enkel nadat hier met jou over is gesproken en jij hiervoor jouw toestemming hebt gegeven;
 2. Tangram, omdat zij het systeem levert waarin Farma Health Recruitment jouw persoonsgegevens verwerkt;
 3. De overheid, waaronder de Belastingdienst, UWV, Politie, Justitie, de Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit Persoonsgegevens, als daartoe een wettelijke plicht bestaat.

Derden die jouw persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, bijvoorbeeld Tangram, doen dit uitsluitend onder de voorwaarden die Farma Health Recruitment met hen heeft afgesproken. Dit legt Farma Health Recruitment vast in (verwerkers)overeenkomsten.

Farma Health Recruitment kan jouw gegevens delen met derden wanneer Farma Health Recruitment haar onderneming verkoopt of overdraagt aan derden. De desbetreffende derde die Farma Health Recruitment koopt of overneemt heeft het recht jouw persoonsgegevens te blijven gebruiken, maar alleen op de wijze zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

4. Hoelang bewaart Farma Health Recruitment jouw gegevens?

Zodra de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel van verwerking, verwijdert Farma Health Recruitment jouw persoonsgegevens, tenzij Farma Health Recruitment wettelijk verplicht is deze persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval worden je gegevens voor de duur van deze wettelijke bewaartermijn bewaard. De volgende concrete bewaartermijnen gelden binnen Farma Health Recruitment :

 1. Jouw persoonsgegevens worden maximaal 1 jaar nadat Farma Health Recruitment ze in haar database heeft opgenomen bewaard, tenzij door jouw na dat jaar opnieuw toestemming wordt gegeven om de gegevens langer te bewaren. In dat geval bewaart Farma Health Recruitment jouw persoonsgegevens opnieuw 1 jaar.

5. Wat zijn jouw rechten?

Zoals hiervoor uiteengezet, kun jij jouw toestemming altijd intrekken, zonder dat daar negatieve consequenties aan zitten. Wel kan Farma Health Recruitment op dat moment geen goede match meer voor je maken.

Je hebt verder het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. In dat geval zullen wij jouw gegevens niet langer verwerken tenzij er gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Daarnaast heb jij nog een aantal rechten. Jij kunt Farma Health Recruitment met redelijke tussenpozen kosteloos vragen om inzicht te geven in alle persoonsgegevens die Farma Health Recruitment van je heeft. Verder kun je Farma Health Recruitment vragen jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen of te verwijderen. Hiervoor kun je een mail sturen aan hanneke.ouwerkerk@farmahealthrecruitment.nl of een brief sturen aan Farma Health Recruitment op het volgende adres: (3705 GC) Zeist, Panweg 79. Farma Health Recruitment zal uiterlijk binnen 4 weken reageren op jouw verzoek. Daarnaast kun je aan Farma Health Recruitment vragen de persoonsgegevens die jij aan ons hebt verstrekt in een bestand te zetten en aan jou of – op jouw verzoek – aan een andere partij door te sturen. Verder kun je Farma Health Recruitment vragen om tijdelijk jouw persoonsgegevens niet te verwerken, omdat bijvoorbeeld jouw gegevens onjuist blijken te zijn of als je een verzoek om verwijdering hebt gedaan.

Mocht je een klacht hebben over Farma Health Recruitment, dan kun je deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Wijzigingen

De inhoud van deze verklaring kan op elk moment door Farma Health Recruitment gewijzigd worden. Deze wijziging zal via een mailing of bij een eerstvolgend contact tussen jou en Farma Health Recruitment worden gecommuniceerd.

7. Heb je nog meer vragen?

Mocht je nog vragen hebben over het verzamelen en gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kun je deze vragen stellen aan Hanneke Ouwerkerk.

Versie : 25 mei 2018